ما ذهنیت شما را خلق می کنیم

اطلاعات پروژه ها

تکنو انرژی سپهر (تسکو)

مدت زمان انجام پروژه : 8هفته

مدت پروژه : 15 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن پیش راه اندازی و راه اندازی پالایشگاه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی

شرکت Jifmar

مدت زمان انجام پروژه : 4 ماه 

مدت پروژه : 11 دقیقه

کیفیت : FULL HD 

شرح کار :

نمایش توانمندی‌های شناور رکسانا برای شرکت فرانسوی Jifmar

شرکت نفت فلات قاره ایران

زمان انجام پروژه : 2 هفته

مدت پروژه : 5 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار : 

انیمیشن نحوه انجام فازهای مختلف پروژه هنگام، انیمیشن عمود سازی جکت در پروژه هنگام

انیمیشن نصب سکو  با شناور HL 5000، انیمیشن نحوه ساخت تاسیسات پالایشگاهی هنگام

شرکت مهندسی و ساخت تجهیزات بویلر مپنا

مدت زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : 20 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

نحوه ساخت، نصب و فعالیت یونیت 121 فازهای 15و16 پارس جنوبی

شرکت راهبردهای هوشمند

مدت زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : 8 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار:

نمایش نحوه ساخت یارد شرکت راهبردهای هوشمند و قابلیت های آن

شرکت پترو گوهر فراساحل کیش

مدت زمان انجام پروژه : 3 ماه

مدت پروژه : 8 دقیقه

کیفیت: HD

شرح کار :

انیمیشن عملیات شورپول و لوله گذاری

شرکت مبین سازه گستر

مدت زمان انجام پروژه : 2 ماه

مدت پروژه : 12 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه ساخت سکو فاز 14 پارس جنوبی

انیمیشن نحوه ساخت جکت فاز14 پارس جنوبی

شرکت مروارید پارسیان کیش

زمان انجام پروژه : 4 ماه

مدت پروژه : 10 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نصب جکت

پرتو تدبیر پارس

مدت زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : 5 دقیقه

کیفیت: HD

شرح کار :

-

شرکت مهندسی و ساخت صف رزموند

زمان انجام پروژه : 5 ماه

مدت پروژه : 23 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه ساخت و جابه جایی دکل حفاری دریایی

انیمیشن نحوه عمودسازی جک با شناور جرثقیل دار صدف 3000

شرکت خدمات حفاری اسر کیش

مدت زمان انجام پروژه : 3 ماه

مدت پروژه : 12 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

نحوه استقرار و آماده سازی دکل حفاری خشکی

شرکت اوشنیک مارین

مدت زمان انجام پروژه : 5 ماه

مدت پروژه : 30 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه ساخت عملیات لوله گذاری به شیوه Double Joint

انیمیشن نصب جکت با شناور اوشنیک 5000، انیمیشن نصب سکو با شناور اوشنیک 5000

شرکت صنعتی دریایی ایران(صدرا)

مدت زمان انجام پروژه : 3 ماه

مدت پروژه : 21 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه ساخت سکو فاز 13 پارس جنوبی

انیمشن نحوه ساخت جکت فاز 13 پارس جنوبی

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

مدت زمان انجام پروژه : 9 ماه

مدت پروژه: 60 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه ساخت و نصب جکت در دریا، انیمیشن نحوه ساخت و نصب سکو در دریا

انیمیشن نحوه نصب لوله گذاری در دریا

شرکت پرشیا شیدک رایا

مدت زمان انجام پروژه: 25 روز

مدت زمان پروژه: 2 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار:

انیمیشن ساخت انیمیشن نحوه ارتباط پمپ های SRP با یکدیگر

شرکت نفت خزر

مدت زمان انجام پروژه : 20 روز

مدت پروژه: 3 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن ساخت یک دمو برای سکو آب عمیق ایران-امیرکبیر

فناوران فراساحلی دلتا

مدت زمان انجام پروژه : 2 ماه

مدت پروژه : 6 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

ساخت انیمیشن نحوه فعالیت مته سنگ شکن

شرکت توسعه سازه های دریایی تسدید

زمان انجام پروژه : 3 هفته

مدت پروژه : 2 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه نصب جکت سکوی R-4 میدان رشادت

شرکت برنا گداز

زمان انجام پروژه : 1 ماه

مدت پروژه : 6 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه ساخت اندودهای فداشونده دریایی

شرکت ترانشه پارس تتیس

مدت زمان انجام پروژه : 2 ماه

مدت پروژه : 10 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

ساخت انیمیشن نحوه حفر ترانشه و عملیات شورپور

شرکت پوشش وزین سازی آریا اروند

مدت زمان انجام پروژه : 1 ماه

مدت پروژه : 11 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

ساخت انیمیشن نحوه عملیات اندود بتون لوله های دریایی

شرکت رآکتور ساز

زمان انجام پروژه : 1 ماه

مدت پروژه : 2 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن ساخت برج تقطیر پالایشگاه ستاره خلیج فارس

شرکت گلف مارین

زمان انجام پروژه : 1 هفته

مدت پروژه : 5 دقیقه

کیفیت : Full HD

شرح کار : 

انیمیشن نحوه پاکسازی سازه های دریایی

شرکت فراساحل غواصان دلتا کیش

زمان انجام پروژه : ماه

مدت پروژه : 10 دقیقه

کیفیت : Full HD

شرح کار :

انیمیشن کلیه عملیات غواصی 

شرکت متریکر دانمارک

زمان انجام پروژه : 2 هفته

مدت پروژه : 2 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

انیمیشن نحوه مانیتورینگ خوردگی خطوط لوله خشکی

شرکت پژوهش و توسعه ناجی

زمان انجام پروژه : 15 روز

مدت پروژه : - دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار : رندر یک عکس با کیفیت برای تبلیغات نمایشگاهی

شرکت نفت پاک

مدت زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : 5 دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :
نمایش نحوه فعالیت پاکسازی آلودگی های نفتی در خشکی و دریا

بسپار سازه پازاوار

مدت زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : - دقیقه

کیفیت: HD

شرح کار :

مدل سازی انواع مختلف فندر

شرکت کلان تجارت آرمان

مدت زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : - دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

-

باشگاه خبری فراساحل

زمان انجام پروژه : 3 هفته

مدت پروژه : - دقیقه

کیفیت : HD

شرح کار :

ساخت تصاویر سازه های دریایی برای سالنامه صنعت فراساحل ایران

کلوپ انرژی ایران

مدت زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : 30 دقیقه

کیفیت : Full HD

شرح کار:

نمایش نحوه ساخت و نصب تجهیزات و معرفی ویژگی های هر فاز

نمایش نحوه توسعه کلیه فازهای میدان گازی پازس جنوبی

شرکت بهین سامان گستر مفید

زمان انجام پروژه : در دست اجرا

مدت پروژه : 5 دقیقه

کیفیت : Full HD

شرح کار : نمایش ارتباطات ماهواره ای بین  صنایع فراساحل و کشتی‌های دریایی 

شرکت آریانا

زمان انجام پروژه : 3 هفته

مدت پروژه : 6 دقیقه

کیفیت : Full HD

شرح کار : 

انیمیشن نحوه ساخت تونل و تجهیزات سد

شرکت دریایی صنعت جهان قشم

زمان انجام پروژه : 1 هفته

مدت پروژه : -

کیفیت : 2k

شرح کار : 

پردازش و ساخت 10 عکس انیمیشنی  از یارد جدید شرکت دریایی صنعت جهان قشم

پترو دانیال کیش

مدت زمان انجام پروژه : در حال انجام

مدت پروژه : 12 دقیقه

کیفیت : FULL HD

شرح کار :

نمایش توانمندیهای شناور هیلا در عملیات حفاری

کارآفرینان توسعه پویا

مدت زمان انجام پروژه : یک هفته

مدت پروژه : 4 دقیقه

کیفیت :  HD

شرح کار : تیزر نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی کیش

<
| درباره ما | کاتالوگ | پروژه ها | خدمات | گالری | اخبار | پیوند ها | ارتباط با ما
کپی رایت 2012 ، کلیه حقوق محفوظ و متعلق به کلوپ انرژی ایران می باشد
طراحی : ایران پترو گرافیک